Isikukaitsevahendid

Õnnetus ei hüüa tulles 

Aastal 2020 registreeriti 3622 kannatanuga tööõnnetust, millest 9 lõppes kahjuks töötaja hukkumisega. Ega keegi meist ei mõtle hommikul tööle minnes, et midagi võib juhtuda ning tööpäev võib lõppeda haiglas. Tööõnnetuste vältimiseks on aga mitmeid erinevaid variante, mida järgides viid traagilise õnnetuse juhtumise potensiaali nullilähedale. Siin artiklis toomegi välja tööohutuse olulisuse ning erinevad nõuanded, kuidas ennast ja teisi hoida.  

Näitan 1–12 tulemust 174-st

Tööohutus ettevõttes ja isikukaitsevahendid 

Üks esmaseid toiminguid, mida alustav ettevõte peaks tegema on töökoha riskianalüüs, mille käigus kaardistatakse ära võimalikud ohukohad. Samuti on oluline korrektse ennetustöö tegemine. Töötajad tuleb enne töö tegemise alustamist vastavalt juhendada, et vältida võimalikke õnnetusi. Samuti tuleks korrektselt ning järjepidevalt kontrollida töötaja teadmisi ning töö tegemise protsessi, et olla kindel töötaja tööohutuse-alastes teadmistes ning ka vastavate nõuete järgimises. Lisaks teadlikkuse tõstmisele on oluline soetada töötajale korralikud isikukaitsevahendid, mida töö tegemise ajal kasutada. Eks praegustes oludes soovivad kõik kokku hoida ning liigseid kulutusi vältida. Pahatihti laieneb selline mõtteviis ka isikukaitsevahenditele. Arvatakse, et isikukaitsevahendid aeglustavad töö tegemist, on ebamugavad või tülikad. Peale tööõnnetuse juhtumist on jällegi tagantjärgi tarkus see, mis meid õpetab – oleks ikka pidanud need kindad kätte või kiivri pähe panema.  

Isikukaitsevahendite valikul tuleb hoolikalt läbi mõelda, kes neid kasutama hakkab ja millise töö tegemiseks. Näiteks kaitseprillide vajadusel ei saa osta ükskõik milliseid kaitseprille, vaid arvesse peab võtma eelkõige töö iseloomu ja töötaja füüsilisi omadusi. Õnneks pakub tooriistad.eu erinevat valikut kaitseprille, mida saab sobitada erinevate töökeskkondadega: https://tooriistad.eu/tootekategooria/isikukaitsevahendid/kaitsed/. Kasutades mitut erinevat isikukaitsevahendit peavad need ka omavahel kokku sobima. Ettevõtte vaatevinklist on isikuakitsevahendite kasutamine omamoodi investeering, sest tööõnnetuse juhtumisel on oht saada trahvi tööinspektsioonilt ja/või tuleb kahju saanud töötajale maksta hüvitist. Kui aga kõiki ohutusnõudeid on ettevõtte poolt järgitud, ei pea tööandja tasuma kannatanu ravikulusid ega maksma ka hüvitist.  

Isikukaitsevahendid on investeering Sinu tulevikku 

Isikukaitsevahendite valikul ei pea Sa jääma lootma vaid tööandja pädevusele. Sobivad isikukaitsevahendid saad soetada omale ka ise. Ohutus algab eelkõige Sinust endast! Tihtipeale kiputakse isikukaitsevahendid unustama just koduseid remonditöid tehes, kuid ka siis võivad õnnetused juhtuda. Ega kodus mööblit kokku pannes me ei mõtle sellele, et võibolla peaks kätte panema töökindad ning ette kaitseprillid. Kui nael või vineerplaat kätte lõikab või puidust lendab pind silma, hakkame alles mõtlema, et oleks ikka võinud isikukaitsevahendeid kasutada.  

Kuidas valida sobivad töökindad 

Töö tegemiseks kaitsekinnaste valikul peaks esialgu kindlaks tegema, millised on ohutegurid.  

I grupi kaitsekindad kaitsevad nõrga mehhaanilise toime eest, nõrga toimega kemikaalide eest ning ka kuumade esemete, mille temperetuur ei ületa 50 °C. 

II grupi kindad kaitsevad töötajaid mehhaniliste ohutegurite eest (nt sisselõiked). 

III grupi kindad pakuvad piiratud kaitset ohtlike kemikaalide ning ioniseeriva kiirguse eest. Samuti on need kasutamiseks hädaolukorras, kus käsitletava eseme kuumus on 100 °C või rohkem. Teatud tüüpi III kategooria kindad kaitsevad ka elektrilöögi eest (isoleerkindad).  

Tööriistad.eu pakub laia valikut erinevaid töökindaid, viska pilk peale: https://tooriistad.eu/tootekategooria/isikukaitsevahendid/tookindad/ 

Igasuguse töö tegemisega kaasnevad omad riskid. Eriti hoolas tuleb olla ehitus- ja remonttöid tehes, sest puutud kokku teravate esemete ja erinevate kemikaalidega. Kuid ära muretse, kõik vajalikikud isikukaitsevahendid leiad tööriistad.eu veebilehelt ning valikule saad pilgu peale visata ka meie Tartu kaupluses. Ohutus ennekõike! 

Näitan 1–12 tulemust 174-st